Γίνετε Μέλος

Συνδρομές  Μελών

  • Ποσό Εγγραφής                     100,00 ευρώ (εφάπαξ)
  • Ποσό Ετήσιας Συνδρομής      150,00 ευρώ

Το κόστος συνδρομής  ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό σκαφών του κατόχου.

Η πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής πραγματοποιείται μετά από έγγραφη ειδοποίηση της γραμματείας αφού έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.