Νόμοι - Φορολογία

Υπουργείο Ναυτιλίας

ΦΕΚ 77 Β’ 04-05-2015 Υπολογισμός Ημερών Ναύλωσης

 
ΦΕΚ 169 Β' 10-2-2005

 
ΦΕΚ 169 Β' 10-2-2005 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342-02.2005 - 28.1.2005 Καθορ. ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ επαγγ. πλοίου αναψυχής

 
 ΦΕΚ 478 Β' 5.3.2004 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342-02.2004 - 21.1.2004 Προσόντα Κυβερνήτη Επαγγ. Πλοίου αναψυχής

 
 ΦΕΚ 478 Β' 5.3.2004 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342-03.2004 - 21.1.2004 Τρόπος Πιστοποίησης Ημερών Ναύλωσης Επαγγ. σκαφών Εκτός Ελλην. Επικράτειας

 
 ΦΕΚ 573 Β' 12.5.2003 ΥΠ.ΑΠ. αριθ. 3511 - 1.8.2003 - 21.4.2003 Σύνθεση Πληρώματος Επαγγ. πλοίων αναψυχής

 
 ΦΕΚ 795 Β' 27.5.2004 Κοινή ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3342 - 10.2004 - 19.5.2004 Προυποθέσεις όταν το το Επαγγ.Σκάφος δεν είναι Ναυλωμένο

 
 ΦΕΚ 1111 Β' 8.8.2003 ΥΠ. ΑΠ. αριθ.Φ. 3342 - 03.2003 - 16.7.2003 ΕΠΣΕΠΑ (καρτέλα ναύλων)

 
 ΦΕΚ 478 Β'5-3-2004 ΥΠ. ΑΠΟΦ. αριθ. 3342 - 01.2004 - 21.1.2004 Καθορ. ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ημερ. έναρξης πάυσης ΑΔΕΙΑΣ επαγγ. πλοίου αναψυχής

 
 ΦΕΚ 1124 Β' 30.8.2001 Κοινή ΥΠ.ΑΠ. αριθ. 3342 - 21.8.2001 Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

 
 ΦΕΚ 2239 Β΄30.12.1999 ΥΠ. ΑΠ. αριθ. 3122.1-50-1999 - 13.12.1999 Μητρώο αρχείου Επαγγ.Πλοίων αναψυχής

 
ΦΕΚ 1937(Β΄)-17-07-2014 Καταμέτρ. Ολικής Χωρητ.(GT) Πλοίων

 
ΦΕΚ Ν1373(92 Α΄)1983 Διεθν. Σύμβ. Καταμετρ. Χωρητ. Πλοίων ITC (IMO 1969)Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

περιοχή μελών

imageimageimageimage
  • Eval
  • Sailing-Info